Hansvg » Pc en Internet
Artikelen 1 - 10 van 24 in de rubriek Pc en Internet

Pc en Internet

Computerpioniers: ABC, EDVAC en ENIAC

Computerpioniers: ABC, EDVAC en ENIAC

De ontwikkeling van onze moderne computer kent heel wat pioniers, in de ontwikkeling van computers zijn heel wat beslissende stappen genomen. In dit artikel aandacht voor gedenkwaardige, vroege, digit… Geschiedenis, 22-11-2012
Computerpioniers: Alan Turing

Computerpioniers: Alan Turing

De ontwikkeling van de computer is een lange weg geweest, een proces waar veel mensen hun eigen onmisbare bijdrage aan geleverd hebben. Onze moderne computer heeft veel te danken aan dit pionierswerk… Geschiedenis, 17-05-2012
Computerpioniers: Blaise Pascal

Computerpioniers: Blaise Pascal

Computers zijn in onze maatschappij niet meer weg te denken. Ontdekkingen van veel mensen, soms al honderden jaren geleden, hebben bijgedragen aan onze huidige computer. In dit artikel bekijken we de… Diversen, 17-04-2012
Computerpioniers: Charles Babbage

Computerpioniers: Charles Babbage

De moderne computer speelt een hoofdrol in onze tegenwoordige maatschappij. Aan de huidige computer gaat een lang ontwikkeltraject vooraf met vele computerpioniers die hun eigen unieke bijdrage hebben… Geschiedenis, 19-04-2012
Computerpioniers: De eerste Personal Computers

Computerpioniers: De eerste Personal Computers

In de ontwikkeling van onze moderne computers hebben tal van pioniers een doorslaggevende rol gespeeld. Vanaf het eind van de jaren '70 van de twintigste eeuw kwam de ontwikkeling van de computer in e… Geschiedenis, 23-11-2012
Computerpioniers: De MSX-standaard

Computerpioniers: De MSX-standaard

In de decennia na de Tweede Wereldoorlog kreeg de computer vaste voet in veel bedrijven. Ook de consument raakte gewend aan computers. Administraties werden steeds meer met computers gedaan. En de con… Geschiedenis, 14-06-2012
Computerpioniers: George Boole

Computerpioniers: George Boole

Computers spreken geen mensentaal. Om een computer iets duidelijk te maken moeten de opdrachten en informatie gecodeerd worden in een taal die de computer wel begrijpt: nullen en enen. Ofwel: wél of j… Geschiedenis, 25-04-2012
Computerpioniers: Gottfried Wilhelm (von) Leibnitz

Computerpioniers: Gottfried Wilhelm (von) Leibnitz

Gottfried Wilhelm von Leibnitz (1646-1716) was een briljant onderzoeker en wetenschapper op een breed aantal terreinen. Dank zij het werk van Gottfried Wilhelm von Leibnitz is het mogelijk geweest com… Geschiedenis, 17-04-2012
Computerpioniers: Herman Hollerith

Computerpioniers: Herman Hollerith

Het invoeren van informatie en data in een computer was lange tijd een arbeidsintensief proces, dat veel tijd en mankracht kostte. Er moest een eenvoudiger systeem worden bedacht. Door de introductie… Geschiedenis, 19-04-2012
Computerpioniers: het begin

Computerpioniers: het begin

Je kunt je onze maatschappij niet meer voorstellen zonder computers. Computers zijn overal om ons heen, laptops, desktop-pc's, maar ook de mobiele telefoons in onze tassen en broekzakken. Aan de ontwi… Geschiedenis, 19-04-2012