Hansvg » Specials » Computerpioniers

Computerpioniers

Computerpioniers De ontwikkeling van telraam naar computer is een lange weg en omvat een lange periode waarin verschillende mensen een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de technologische vooruitgang. In de reeks 'computerpioniers' bekijken we een aantal belangrijke momenten en personen in dat proces.

Technologische versnelling

De geschiedenis van de mensheid wordt gekenmerkt door ontdekkingen, veelal verbeteringen in de eigen leefomstandigheden.
Technologische vindingen volgen elkaar op en zeker sinds het moment dat mensen via het geschreven woord konden putten uit ervaringen en kennis van hun voorgangers gaat het tempo van nieuwe ontwikkelingen omhoog.

De eerste versnelling van nieuwe vindingen is terug te voeren op de Industriële Revolutie, een periode vanaf ongeveer 1870. Nieuwe ontdekkingen volgden elkaar in hoog tempo op. Door de industrialisatie veranderden productiemethodes en kwamen nieuwe producten in het bereik van velen. Dit alles veranderde de manier waarop mensen wonen, leven en werken voorgoed.

De tweede versnelling

Een tweede versnelling trad op in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. De productie ging sneller, de middelen om met elkaar te communiceren zijn - voor die tijd - ongekend.
Een belangrijke factor in dit geheel was de ontwikkeling van de computer. Van de ene kant was de ontwikkeling van de computer een noodzakelijk gebeuren, zonder welke de technologische vooruitgang van de laatste decennia onmogelijk geweest zou zijn.
Van de andere kant een kans, een mogelijkheid tot expansie, omdat de hogere stand van techniek het mogelijk maakte ongelooflijke dingen te gaan doen.

Computers

Computers zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit ons leven. We komen ze overal tegen. Meest in het oog lopend zijn de talloze desktop-pc's, laptops en netbookcomputers. Daar is de laatste jaren een stortvloed aan smartphones aan toegevoegd, in feite kleine computers, waarmee ook nog gecommuniceerd kan worden en die veel meer mogelijkheden en kracht hebben dan de desktopcomputers van tien-twintig jaar geleden. Met de introductie van de iPad (en zijn vele navolgers) is de tablet-pc toegevoegd aan de rij van nieuwe computervindingen. Kleiner, platter, handzamer, krachtiger en met nog meer capaciteit. Het gaat snel. Computers worden sneller, krachtiger, compacter en zijn overal mee naar toe te nemen. Nieuwe ontwikkelingen als holografische toepassingen, bedienen door te bewegen, 3D-schermen liggen in de toekomst op ons te wachten. Misschien is de toekomst dichterbij dan we denken. En daar zal het niet bij blijven.

De toekomst

Waar 'ouderen' de computer op enig moment in hun leven en werk een plaats zagen krijgen, groeien de nieuwe generaties op met deze nieuwe techniek. Waar bijvoorbeeld in het basisonderwijs twintig jaar geleden misschien één computer op de hele school aanwezig was staan nu in elk klaslokaal diverse computers. Er komen scholen die hun leerlingen willen laten werken op individuele tablet-pc's. Twintig jaar geleden hadden lang niet alle huishoudens de beschikking over een computer, tegenwoordig zijn er in bijna alle huishoudens één of meerdere computersystemen beschikbaar - en meestal via internet of een thuisnetwerk met elkaar verbonden. In vroeger tijden was er één telefoontoestel in huis, met de introductie van de mobiele telefoon is de 'telefoondichtheid' enorm toegenomen. Bijna alle volwassene (en héél veel kinderen vanaf 10-12 jaar) in Nederland en België beschikken over een mobiele telefoon. Steeds vaker is dit een smartphone.
Dit alles brengt toegang tot informatie en communicatie op een ongekend hoog plan. Het is heel waarschijnlijk dat deze nieuwe kennis- en communicatiemogelijkheden op hun beurt het startsein gaan geven voor een nog snellere technologische ontwikkeling.

De reeks 'Computerpioniers'

Al deze ontwikkelingen zouden niet mogelijk geweest zijn zonder het dromen, hopen, experimenteren van briljante geesten in het verleden - al of niet met succes. Met vallen en opstaan is de mensheid een nieuwe fase ingegaan.
In de reeks 'Computerpioniers' zullen we naar een aantal van deze computerpioniers en ontwikkelingen kijken.
Computerpioniers: het begin

Computerpioniers: het begin

Je kunt je onze maatschappij niet meer voorstellen zonder computers. Computers zijn overal om ons heen, laptops, desktop-pc's, maar ook de mobiele telefoons in onze tassen en broekzakken. Aan de ontwi…
Computerpioniers: Blaise Pascal

Computerpioniers: Blaise Pascal

Computers zijn in onze maatschappij niet meer weg te denken. Ontdekkingen van veel mensen, soms al honderden jaren geleden, hebben bijgedragen aan onze huidige computer. In dit artikel bekijken we de…
Computerpioniers: Gottfried Wilhelm (von) Leibnitz

Computerpioniers: Gottfried Wilhelm (von) Leibnitz

Gottfried Wilhelm von Leibnitz (1646-1716) was een briljant onderzoeker en wetenschapper op een breed aantal terreinen. Dank zij het werk van Gottfried Wilhelm von Leibnitz is het mogelijk geweest com…
Computerpioniers: Het binaire talstelsel van Leibnitz

Computerpioniers: Het binaire talstelsel van Leibnitz

Het binaire talstelsel, dat door Gottfried Wilhelm Leibnitz werd ontwikkeld, is onmisbaar voor onze moderne computers. Het idee van het binaire getalsysteem berust uiteindelijk op twee waardes: 0 of 1…
Computerpioniers: Joseph-Marie Jacquard

Computerpioniers: Joseph-Marie Jacquard

Het invoeren van informatie in een geautomatiseerd systeem kan aan intensief karweitje zijn. Dankzij de genialiteit van enkele pioniers zou het een stuk sneller gaan, zelfs uit de onverwachte hoek van…
Computerpioniers: Charles Babbage

Computerpioniers: Charles Babbage

De moderne computer speelt een hoofdrol in onze tegenwoordige maatschappij. Aan de huidige computer gaat een lang ontwikkeltraject vooraf met vele computerpioniers die hun eigen unieke bijdrage hebben…
Computerpioniers: Herman Hollerith

Computerpioniers: Herman Hollerith

Het invoeren van informatie en data in een computer was lange tijd een arbeidsintensief proces, dat veel tijd en mankracht kostte. Er moest een eenvoudiger systeem worden bedacht. Door de introductie…
Computerpioniers: George Boole

Computerpioniers: George Boole

Computers spreken geen mensentaal. Om een computer iets duidelijk te maken moeten de opdrachten en informatie gecodeerd worden in een taal die de computer wel begrijpt: nullen en enen. Ofwel: wél of j…
Computerpioniers: Konrad Zuse. De eerste?

Computerpioniers: Konrad Zuse. De eerste?

Onze moderne computer heeft zijn uiteindelijke vorm gekregen door de genialiteit, vastberadenheid en doorzettingsvermogen van enkele belangrijke pioniers over een groot aantal jaren. Eén van deze comp…
Computerpioniers: Alan Turing

Computerpioniers: Alan Turing

De ontwikkeling van de computer is een lange weg geweest, een proces waar veel mensen hun eigen onmisbare bijdrage aan geleverd hebben. Onze moderne computer heeft veel te danken aan dit pionierswerk…
Computerpioniers: Jack Tramiel en de Commodore 64

Computerpioniers: Jack Tramiel en de Commodore 64

Door de toenemende mogelijkheden van de computer werd ook thuisgebruik interessanter. Een generatie homecomputers zag het licht. De Commodore 64 is een van de allermeest verkochte home-computers ter w…
Computerpioniers: De MSX-standaard

Computerpioniers: De MSX-standaard

In de decennia na de Tweede Wereldoorlog kreeg de computer vaste voet in veel bedrijven. Ook de consument raakte gewend aan computers. Administraties werden steeds meer met computers gedaan. En de con…
Computerpioniers: ABC, EDVAC en ENIAC

Computerpioniers: ABC, EDVAC en ENIAC

De ontwikkeling van onze moderne computer kent heel wat pioniers, in de ontwikkeling van computers zijn heel wat beslissende stappen genomen. In dit artikel aandacht voor gedenkwaardige, vroege, digit…
Computerpioniers: van elektronenbuis naar chip

Computerpioniers: van elektronenbuis naar chip

Met de komst van de transistor en later de microprocessor werd een ongekende revolutie in de computerontwikkeling gestart. Kleiner, steeds kleiner en steeds goedkoper. Zonder de ontwikkeling van de tr…
Computerpioniers: De eerste Personal Computers

Computerpioniers: De eerste Personal Computers

In de ontwikkeling van onze moderne computers hebben tal van pioniers een doorslaggevende rol gespeeld. Vanaf het eind van de jaren '70 van de twintigste eeuw kwam de ontwikkeling van de computer in e…
Gepubliceerd door Hansvg op 19-04-2012, laatst gewijzigd op 12-09-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.